Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Barn og familie - organisering

Organisasjonskart Barn og familie

Klikk for samlefoto
samlefoto personer

Enhetsleder - Gro-Eline Almo
Kjerstin Øye, kommunepsykolog
Kari Hveem, psykolog


PPT:
Bjørg G. Holmen, fagleder
Line Halland Gresdahl 
Erik Guddingsmo
Linda Hojem
Jan Gunnar Johnsen
Inger Marie Hynne Kvaal
Marieke Scherjon
Bente Stene 
Linda Nøstvold Svendgård
Jon Asle Tronstad
Rune Voldseth

Pedagogisk-psykologisk tjeneste – PPT
- e-post: ppt@levanger.kommune.no
Alle kommuner og fylkeskommuner skal i henhold til § 5-6 i opplæringsloven ha ei pedagogisk-psykologisk tjeneste. PPT er en rådgivende tjeneste for barn, unge og voksne med spesielle behov.
PPT skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. Tjenesten skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge opplæringen.


Barnevern: (kontakt)
Eli Bjøraas Weiseth - fagleder

Formålet med barnevernloven er å sikre at barn og unge ikke blir utsatt for omsorgssvikt eller andre skadelige oppvekstvilkår. 
De sentrale oppgavene til barneverntjenesten er å undersøke og sette i verk frivillige hjelpetiltak, samt fremme forslag om tiltak til fylkesnemnda.
Barneverntjenesten skal gjennomføre og følge opp Fyklkesnemdna sine vedtak.

Ungdomskontakten
Håvard Bakken-Mæhla
Roar Larsen


Helsestasjons- og skolehelsetjenesten:
Eli Kristin Johansen, fagleder
Siri Andersen 
Marit Beate Asklund
Irene Buran
Nina Børve
Marie Dalen
Unni Salater Fenstad 
Gunhild Mo Forberg
Liv Hanne Gansmo
Rannveig Lingen Hegdal 
Aina Helden
Sidsel Hartløff Helland 
Randi Haugskott 
Ellfrid Hustad
Ragnhild Hynne
Renate Gausen Jørgensen
Ingrid Lund 
Anita Lunde 
Trude Matberg
Sissil Holthe Moen
Lilly Nerenget
Ingjerd Ness
Unni Pape 
Elin Lunde Pettersen
Anne Britt Aunemo Reitan
Tove Solvang Rian 
Sidsel Skjervø 
Bente Sleveland 
Marte Haugan Svendgård 
Guro Vedul Tronstad
Frøydis Aaker

 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten gir helsetjenester til gravide, sped- og småbarn, skolebarn og familier.
Avdelingen  har vaksinasjonskontor med tilbud om informasjon og vaksinering ved utenlandsreiser  og vaksinering av voksne.
Avdeling har ansvar for tuberkulose kontroll og oppfølging ved smitte.
Avdelingen gir tjenester til flyktninger, asylsøkere og de som bor ved Leira mottak.
Ergo- og fysioterapi for barn/unge (0-18 år).
Alle tjenester er gratis, med unntak av reisevaksinering og voksenvaksinering.


Historikk ==================== 

Invitasjon til åpen dag ved Levanger helsestasjon i PDF100-årsfeiring 3. desember 2011 

       Til toppen av siden 

Publisert: 16.03.2009 12:14 Sist endret: 30.01.2017 14:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS