Kart - Maps - Levanger kommune Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_bla

Kart/Maps

 

Levanger og Verdal, kommunale karttjenester:

Ikon som symboliserer basiskart Basis kartløsning med alle kartlag - krever Silverlight

Ikon som symboliserer basiskart Basis kartløsning med alle kartlag - krever ingen plugin

Ikon som symboliserer regulerings- og kommuneplaner Regulerings- og kommuneplaner - krever Silverlight

Ikonn som symboliserer kart for idrett og friluftsliv Idrett og friluftsliv - krever Silverlight

Ikon som illustrerer ortofot-løsningen, viser tegning av kamera Ortofoto/flyfoto - krever Silverlight

Ikon som symboliserer kart- og plandata i 3D Widerøe-arkivet for Verdal og Levanger 

Ikon som symboliserer kart for mobil og nettbrett Kart for mobil og nettbrett

Alle kartdata kan nås gjennom WMS-tjenesten For profesjonelle bruker: 
Legg inn http://wms.gisline.no/wms-isk i kartløsning som støtter WMS-tjenesten.

----------------------------------
Levanger, kommunale karttjenester:

Ikon som symboliserer planregisteret Planregister - krever ingen plugin

Ikon som viser handlekurv, for kjøp av vektorkart Kjøp vektorkart (sosi- og dxf-format) - krever ingen plugin

----------------------------------
Verdal, kommunale karttjenester:

Ikon som synboliserer jart for lokalhistorie Lokalhistorie

Ikon som symboliserer planregisteret Planregister - krever ingen plugin

Ikon som viser handlekurv, for kjøp av vektorkart Kjøp vektorkart (sosi- og dxf-format) - krever ingen plugin

 

Opplysninger kan fås ved henvendelse til Oppmålingsenheten v/ Alf Roksvåg

==============================

Nytt høydesystem – NN2000
Høyde over havet har på våre kart/kartbaser inntil nå referert seg til middelvannstand i 1954 (Normal null av 1954 – NN54). Siden da har bl.a. landhevingen gjort at høydeangivelsene avviker ganske mye fra virkelig middelvannstand. For å rette på dette innføres det nå et nytt høydesystem over hele landet med referanseår 2000 – NN2000. I Levanger og Verdal ble NN2000 offisielt høydesystem fra 1.6.2013

Klikk for større kartI våre kommuner utgjør forskjellen mellom nytt (NN2000) og gammelt (NN54) system mellom ca. 13 og 23 cm, se kart.

 FKB-kartbasene arealbruk, bane, bygg, bygningsmessige anlegg, ledning (ikke kommunenes egne VA-baser), naturinfo, veger og vann er allerede transformert til NN2000. Alle laserpunktene blir nå transformert, og på basis av dette vil det bli generert nye 1 meters høydekurver. Der hvor det bare er 5 meters kurver vil det ikke bli generert nye kurver. Dette arbeidet vil nok ikke være ferdig før mot nyttår 2014. Så inntil da vil høydekurvene referere seg til NN54.

Høydene i en GPS refererer seg til ellipsoiden. For å måle høyder i NN2000 behøves en høydereferansemodell (geoidemodell). Denne leveres av Kartverk (tlf 08700), http://www.satref.no/Bestille/Bestille-HREF/. Leverandøren av utstyret kan anvise hvordan modellen installeres i GPS'en.

I en overgangsfase vil det finnes høyder som refererer seg både til NN54 og NN2000. Det er derfor viktig å være klar over hvilket system en aktuell høyde refererer seg til. Mer informasjon om NN2000 (nytt høydesystem). 

----------------------------------------

Kjøp av kartdata i vektorformat
Bestilling av kartdata i sosi- eller dxf-format:


Høyder på objekter fra FKB-basene arealbruk, bane, bygg, bygningsmessige anlegg, ledning (ikke kommunenes egne VA-baser), naturinfo, veger og vann refererer seg til NN2000, mens høydekurvene refererer seg til NN54.

Område som du ønsker data over markeres i kartet du får opp. Dataene leveres elektronisk kort tid etter bestilling. Betaling skjer via Infoland.

Mer opplysninger kan fås ved henvendelse til Oppmålingsenheten v/ Alf Roksvåg

----------------------

Googles kartløsning (nedenfor) inneholder en del feil i kartgrunnlaget, men dekker hele verden, er enklere i bruk (klikk +/- og dra i kartet) enn kommunens egen kartløsning, men sistnevnte har til gjengjeld nøyaktig kartgrunnlag, flere tema bl.a. eiendomsgrenser, muligheter for redigering i kartet og kobling til flyfoto

Klikk for Google Maps
Vis større kart

 "Streetview", gatebilder, hjelp (klikk og dra den lille "gule mannen" over zoomen, eller i det lille kartvinduet), deknigsområder.


Andre kart:

VisVeg - fin rute og avstand/kjøretid i Norge - hjelp

 

 

 

 

 

 

Publisert: 10.03.2009 10:01 Sist endret: 30.01.2018 12:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS