Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gul

Bredbånd i distriktene i Levanger - Gi innspill

Frist for innspill: 20. mars 2017

Hopp til innspill>>

Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene

Fra 2014 har det kommet en ny statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Et av kravene for en slik søknad er at planen for utbygging av fibernett skal være ute til høring i en måned. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det innen 20. mars 2017
Søknadsfrist for innsending av søknad til Post og teletilsynet fra kommunene er 3. mai 2017

Levanger kommune skal søke om tilskudd til utbygging av bredbåndsdekning i kommunen. Det ønskes ei utbygging av hele kommunen, men kommunen må følge kriteriene for statlig medvirkning til en eventuell utbygging.

En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden.

Følgende områder er under arbeid:

  1. Ytterøy
  2. Ekne/Ronglan


Det er 6 kriterier som legges til grunn for søknaden:

  1. Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende kvalitet
  2. Kostnadseffektiv nettutbygging i hvert enkelt prosjekt.
  3. Lokal medfinansiering.
  4. Plan for bærekraftig drift etter at utbygginga er gjennomført.
  5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud.
  6. Hvor viktig utbygginga er for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende.


Gode innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbånd.

Om breibandsstønadsordninga - Post- og teletilsynet.

Kontaktpersoner for spørsmål: Roar Eriksen. Kunngjøring skjer kun på Levanger kommunes hjemmeside.
Til toppen av siden

Frist for innspill er 20. mars 2017, og innspillene sendes på e-post til

postmottak@levanger.kommune.no

og merkes «Høringsuttalelse fiberutbygging».

 


 

Til toppen av sidenPublisert: 09.02.2017 12:30 Sist endret: 07.03.2017 08:33

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS